ไวโอลินเทคนิค "son filé"

posted on 04 Feb 2012 12:46 by khimlover in violin directory Lifestyle, Knowledge
 เขียนโดยคุณมะอุ๋ยในกลุ่ม "ซอสี่สาย" ใน facebook ครับ
 
son filé มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็น musical term บ่งบอกถึงการเล่นโน้ต "ตัวเดียว" ยาาาว ๆ ๆ... ซึ่งลำพังแค่เล่นให้จบโน้ตคงไม่ยากเท่าไหร่ แต่มันจะยากขึ้นหากต้องคำนึงถึงความต้องการอื่น ๆ เช่น
- projection
- dynamics
- texture
อื่น ๆ

เพื่อให้ได้เสียงยาววว ๆ ที่มีคุณภาพตามต้องการ จึงมีการคิดค้นวิธีการฝึกมาหลากหลายครับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น
- ฝึกสีบนสันหย่อง เพื่อแก้ไขเรื่องโบวเด้ง ลางโบวไม่ตรง ความเร็วไม่ต่อเนื่อง เสียงไม่ต่อเนื่อง ฯลฯ (ดูครูปาปิ๊กแนะนำไว้) http://www.youtube.com/watch?v=OKJL_hjq9sk


- ฝึกสีเพื่อควบคุม dynamic อย่าเช่นที่บักท้อดสอนเอาไว้ http://www.youtube.com/watch?v=S6uY0DpP114

- ฝึกสีสายเปล่ายาว ๆ เพื่อปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งานของนิ้วมือขวา และfeeling ในการควบคุมคันชัก
- ฝึกสียาว ๆ โดยกดโน้ตไว้ 1 ตัว ขั้นแรก non-vibrato ก่อน เมื่อเสียงนิ่งดีแล้วก็ใส่ vibrato เพื่อปรับปรุงเรื่อง projection และการประสานงานกันของมือทั้งสองข้างเพื่อให้ได้โทนที่ดีที่สุดออกมา
 
เราคงคุ้นตากับคำว่า legato และ détaché มากกว่า ซึ่งจริง ๆ แล้วถ้าจะให้ครบองค์ประชุมของ long stroke bowing ต้องพูดถึง son filé ด้วยครับ ศัพท์ทั้งสามตัวสร้างมาจากพื้นฐานเดียวกัน แต่ต่างกันในเชิงการใช้งาน โดยหลัก ๆ คือ
son filé - ใช้เรียกโทนยาวของโน้ตตัวเดียว
legato - ใช้เรียกโทนยาวของโน้ตหลายตัวในโบวเดียว
détaché - เป็นโทนยาวของโน้ตหลายตัวแยกโบวกัน

ในขั้น primary ก็ฝึกเหมือนกัน แต่พอจะให้ได้โทนแต่ละลักษณะออกมาชัด ๆ (secondary) ก็จะมีเทคนิคการฝึกเฉพาะแยกออกไปครับ
ยกตัวอย่างในเพลงที่คุ้นเคยกัน เช่น โน้ตตัวแรกใน Bruch Violin Concerto No.1 in g mov.1

ดู Zukerman เล่นครับ โน้ตตัวแรกเลยตั้งแต่นาทีที่ 0:52-0:56 นี่คือ son filé

ในคลิปเดียวกัน ตั้งแต่ 0:56-1:18 มีทั้ง legato และ détaché ปนกันแต่ détaché จะเด่นมากครับคือแยกโบว์สีโน้ตหลายตัวแต่มีความต่อเนื่องทั้งรอยต่อของส่วนโน้ต และโทน

Comment

Comment:

Tweet