"ยังไม่เคยทำไม่ใช่แปลว่าทำไม่ได้"
มนุษย์ ทุกคนมีความสามารถในการการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด จากการศึกษาทางสมองพบว่าคนเราไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในด้านใดด้าน หนึ่งโดยเฉพาะ ทุกสิ่งล้วนมาจากการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องทั้งสิ้น จึงจะทำให้สามารถเรียนและจดจำได้เป็นอย่างดี และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเล่นดนตรีได้เก่งขั้นเทพได้ทุกคน
เปิดสอน : ขิม, ซอด้วง, ซออู้, violin ,classical guitar, ทฤษฏีดนตรี
คุณสมบัติผู้เรียน : อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีเวลาซ้อมได้อย่างน้อยวันละ 10 นาที
เวลาเรียน : เรียนเดี่ยวสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง (อยู่ซ้อมต่อได้) 
สถานที่เรียน : เลือกเรียนได้ 2 ที่ แต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ

  • ไปสอนถึงบ้าน ค่าเรียน 4 ครั้ง 2,000 บาท (ราคาเฉลี่ยครั้งละ 500 บาท)
  • มาเรียนที่บ้าน สุขุมวิท 50 (ซอยข้างๆ Lotus อ่อนนุช) ค่าเรียน 4 ครั้ง 1,200 บาท (เฉลี่ยครั้งละ 300 บาท)

ติดต่อ ภัทรธร ช่อวิชิต 0865035023
แผนที่และการเดินทาง  BTS อ่อนนุช-> สุขุมวิท50(ซอยข้างๆ Lotus อ่อนนุช)->เข้าซอยพอข้ามสะพานมองไปทางซ้ายจะเจอ ซ.แสงอุทัย(จุดสังเกตุปายซอยเป็นโรงงานกล่องกระดาษ,kumon) เข้าซอยมาบ้านเลขที่ 267/2 อยู่ตรงขามบริษัทชื่อสุรศักดิ์ฟิมล์ครับ
 
แผนที่และการเดินทาง

คำถามคาใจที่ถามกันบ่อยๆ
1. ถาม : มีอายุแล้วเรียได้หรือเปล่า
ตอบ  ถ้าอายุยังน้อยกว่าพี่คนนี้ก็เรียนได้ครับ

ประวัติผู้สอน
การศึกษา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(การเงินการคลัง) ม.วลัยลักษณ์
-ปริญญาโท โลจิสติก (Logistics management) ม.รามคำแหง
-ใบประกาศนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (CISA level1), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาดนตรีไทย
-เรียนขิม และซอกับ อ.เสนาะ คล้ายถม
-เรียนซอ กับ อ.พงษพันธ์ จันทร์เนตร์
-และ อ.อีกหลายท่าน
การศึกษาดนตรีสากล
-เรียน classic guitar กับอ.ราม @ ร.ร ดนตรีคีตรนันท์
-เรียน violin กับ อ. สุทัศน์ ปล้องมาก นักดนตรีกรมศิลปฯ และเจ้าของร้านอาหารบ้านกระบุง(ทอง)  http://www.smeway.com/kabung อ.จะเล่นโชว์ที่ร้านวันศุกร์-เสาร์ อาหารอร่อยบรรยากาศดี
-เรียนไวโอลินที่โครงการวันศุกร์ มศว.
-เรียนไวโอลินกับอ.ต้อม@ดุริยางค์ทหารบก
-เรียนรวมวงกับ อ.ประพันศักดิ์ พุ่มอินทร์
-อบรมทฤษฎีดนตรีสากล อ.สมชาย อัศวโกวิท 
-อบรมการสอนทฤษฎีดสตรีสากลแนวใหม่กับอ.สพินแก้ว
ผลงานและรางวัล
ชนะเลิศประกวดซอด้วงระดับเขต กรุงเทพ
ชนะเลิศประกวดขิมระดับเขต กรุงเทพ
แข่งขันซอด้วงระดับภาคกลาง
ประธานชมรมดนตรีไทย ม.วลัยลักษณ์
นักดนตรีไวโอลินวง  orchestra  ของ มศว. 
ประสบการณ์การสอน
ร.รบำรุงวิชา
ชมรมผู้สูงอายุสวนสมเด็จย่า
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบ็ญจมบพิตร
โรงเรียนดนตรีสีเสียง
Yamaha music school
ชมรมศิลป์สนุก
สอนตามบ้าน